Reefjungle.com ปลาทะเล ปะการัง ตู้ปลาทะเล ตู้ทะเล ตู้ปะกาลัง เลี้ยงปลาทะเล อาหารปลา ปลาทะเลสวยงาม ปลาสวยงาม
  ตระกูลคาร์ดินัล
ปลาคาร์ดินัล ปลาอมไข่
[28 พฤศจิกายน 2552 15:39 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9803 คน

ปลาอมไข่ ชื่อตลกๆของเจ้าคาร์ดินัลสายพันธ์นี้ เกิดมาจากสัญชาตญาณ ในการอมลูกตัวเองไว้ในปากเพื่อป้องกันอัตรายจากศัตรู
More>>

Copyright by reefjungle.com
Engine by MAKEWEBEASY