Reefjungle.com ปลาทะเล ปะการัง ตู้ปลาทะเล ตู้ทะเล ตู้ปะกาลัง เลี้ยงปลาทะเล อาหารปลา ปลาทะเลสวยงาม ปลาสวยงาม
  ตระกูลโกบี้
ปลาแก้วปะการัง
[28 พฤศจิกายน 2552 15:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 18172 คน

ความน่ารักของเจ้าปลาตัวนี้ทำให้ผู้เลี้ยงหลายท่านอดใจไม่ได้ที่จะนำมาเลี้ยงภายในตู้ ปลาแก้วปะการังในธรรมชาติจะอาศัยอยู่ตามซอกปะการัง บางครั้งท่านอาจจะได้ปลาชนิดนี้มาโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากปลามักจะติดมาจากตามซอกหินเป็นที่ท่านนำมาลง ตู้ทะเล
More>>
ปลาโกบี้อมทรายแก้มฟ้า
[28 พฤศจิกายน 2552 14:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 19924 คน

อมทรายคือชื่อเรียกสั้นๆสำหรับคนเลี้ยงปลาในประเทศไทย
More>>

Copyright by reefjungle.com
Engine by MAKEWEBEASY