ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์เรื่อง สารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2

6138 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมกรีนฟินส์ ร่วมกับ สยามโอเชี่ยนเวิลด์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะชน ถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเลกับการท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางทะเล ในหัวข้อ "ทะเลสวยใส ไร้พลาสติก"โดยแบ่งการประกวดออกเป็นสื่อ 3 ประเภท ดังนี้
   1.ประเภทภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที
   2.ประเภทโปสเตอร์
   3.ประเภทการออกแบบเสื้อยืด

เงื่อนไขการประกวด :
สำหรับนิสิต นักศึกษา ประชาชนคนไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา และอาชีพ ยกเว้นการประกวดเสื้อยืดสำหรับนิสิต นักศึกษาคนไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา

วันกำหนดส่งผลงาน :
ประเภทโปสเตอร์ ประเภทภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น และ ประเภทออกแบบเสื้อยืด เลื่อนส่งผลงานเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ภายใน 24.00 น.

ส่งไฟล์งานทางอีเมล์ที่ : zudmcr@gmail.com , marketing@siamoceanworld.com , greenfinsclub@gmail.com

ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง :
คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ "ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก"
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชั้น 6)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Powered by MakeWebEasy.com