เปลี่ยนน้ำ การบำรุงรักษาง่ายๆเบื้องต้น

23283 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลายคนคงตระหนักดีว่า การเลี้ยงตู้ทะเล หรือตู้ปะการังนั้นมิใช่เรื่องง่าย จะต้องใช้ความใส่ใจ เวลา และการทุ่มเทไม่ใช่น้อยในการดูแลรักษาระบบต่างๆให้คงที่อยู่เสมอ เพราะถ้าหากเกิดสิ่งใดผิดพลาดเพียงนิดเดียว อาจจะทำให้ระบบเกิดล่มได้อย่างไม่คาดฝัน

สิ่งที่ถือเป็นกิจวัตรประจำที่จะต้องทำในการดูแลรักษาตู้ปลาทะเล ให้อยู่ได้อย่างดีมีอยู่หลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจเช็คอุปกรณ์ทำความเย็น วัดคุณภาพน้ำต่างๆ เติมแร่ธาตุและสารเคมีต่างๆเพื่อให้น้ำอยู่ในคุณภาพที่สมบูรณ์ แต่หลายๆคนมักจะมองข้ามการดูแลรักษาขั้นพื้นฐานที่ง่ายและเราควรจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณของเสียและเพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารดีๆ ใหม่ๆเข้าไปในระบบอยู่เสมอ คือ การเปลี่ยนน้ำ

ข้อดีของการเปลี่ยนน้ำมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ถ่ายเทสิ่งหมักหมม ปฏิกูลต่างๆที่มีผลเสียต่อระบบ ไม่ว่าจะเป็น ฟอสเฟส ไนเตรท ไนไตรท และ แอมโมเนีย ลดปริมาณสารพิษต่างๆ ที่มาจากปะการังบางชนิด ลดปริมาณโลหะหนัก ที่ไม่จำเป็นต่อระบบ อีกทั้งยังช่วยเจือจาง วิตามินและแบคทีเรียในระบบให้มีอย่างเหมาะสม

กฎของการเปลี่ยนน้ำ มีอยู่ว่า ควรจะทำการเปลี่ยนน้ำ ทีละไม่มาก แต่ควรทำการเปลี่ยนน้ำบ่อยครั้ง ผู้เลี้ยงหลายคนพบว่าการเปลี่ยนน้ำครั้งละ 10% เป็นปริมาณการเปลี่ยนน้ำต่อครั้งที่ดีที่สุดไม่มากและ ไม่น้อยไป กล่าวคือถ้าท่านมีตู้ที่มีปริมาณน้ำ 1,000ลิตร ท่านก็ควรมีถังเตรียมน้ำทะเลไว้ 100 ลิตรสำหรับเปลี่ยนน้ำทุกๆครั้งไป การเปลี่ยนน้ำ 10% นั้น จะนับปริมาตรน้ำที่ออกไปจากระบบ ไม่นับรวมหากท่านได้มีการดูดกรวดทรายปูพื้น หรือมีการยกหินบางส่วนออก

การเปลี่ยนน้ำควรทำในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง เนื่องมาจากจะทำให้ค่าต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของน้ำทะเลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตู้ของท่านมีไนเตรทค่อนข้างสูง การที่ท่านจะลดไนเตรทที่สูงทั้งหมดด้วยการเปลี่ยนน้ำเพียงครั้งเดียว อาจะทำให้ในเตรทในตู้ของท่านลดลงได้จริง แต่ค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลเซียม ความเค็ม พีเอช และค่าอื่นๆอีกมากมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในตู้ แน่นอน

                การเปลี่ยนน้ำ นอกจากจะมีผลดีแล้ว หากไม่ได้ทำอย่างระมัดระวังก็อาจจะเกิดผลเสียได้เช่นกัน ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนน้ำ ที่ควรระมัดระวังมีดังนี้

  • การลดจำนวนมากเกินไปของแพลงตอลและแบคทีเรีย
  • สิ่งปนเปื้อนจากน้ำที่ใช้ในการผสมเกลือ เกลือ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม
  • ปริมาณสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่มากเกินไป จากเกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน
  • อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการเปลี่ยนน้ำอาจเกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต
  • การเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำต่างๆอย่างรวดเร็วเกินไป ไม่ว่าจะเป็น ความเค็ม พีเอช แคลเซียม แมกนีเซียม จากเกลือที่ไม่ได้คุณภาพหรือการผสมผิดวิธี
  • เกลือบางชนิดในถังขนาดใหญ่อาจไม่ได้มีการผสมแร่ธาตุต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างทั่วถึงทั้งถัง หากเราใช้ปริมาณแค่ครึ่งถัง อาจจะไม่ได้รับหรือรับสารอาหารบางชนิดมากจนเกินไป
  • ปะการังอาจโดนอากาศได้เมื่อเปลี่ยนน้ำ
  • เกลือไม่สามารถละลายได้อย่างสมบูรณ์
  •  พื้นทรายอาจปล่อย สารพิษ และลดจำนวนสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์บนพื้นทรายได้
            แม้จะมีบางกระแสที่กล่าวว่า การเปลี่ยนน้ำไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ อันเนื่องมาจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสกิมเมอร์ สารกรองต่างๆเช่น คาร์บอน สารกรองฟอสเฟส หรือแม้แต่โอโซนหรือยูวี ก็สามารถช่วยทำความสะอาดน้ำได้ด้วยดีโดยไม่ต้องอาศัยการเปลี่ยนน้ำ และหากแร่ธาตุต่างๆเริ่มหมดไปก็ใช้วิธีการเติมแร่ธาตุแทน ก็จะสามารถทดแทนการเปลี่ยนน้ำที่หลายคนมองว่าเป็นวิธียุ่งยากไปได้ คำกล่าวเหล่านี้มีความจริงอยู่ แต่หากท่านลองคิดคำนวนดีๆแล้ว การเปลี่ยนน้ำ จะมีความคุ้มค่าที่สุดหากกล่าวถึงในแง่ของการลงทุน เพราะการเปลี่ยนน้ำนั้น เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเกลือเพียงไม่มาก แต่กลับได้ถ่ายเทของเสียที่ไม่จำเป็นออกไป และรับแร่ธาตุและวิตามินต่างๆกลับมาในระบบ จากประสบการณ์ที่พบมา มีผู้เลี้ยงหลายคนประสบความสำเร็จในการเลี้ยงตู้ทะเลเป็นอย่างดี โดยปราศจากการเติมแร่ธาตุเสริมใดๆ เพียงแค่ใช้แคลเซียมรีแอคเตอร์ บวกกับการเปลี่ยนน้ำ 

Powered by MakeWebEasy.com